Fix lỗi tải video trên facebook

Bạn bị lỗi tải video từ facebook bằng Snap Video thì hãy

– Bấm vào video

 

– Bây giờ mới chọn chai sẻ và chọn Snap Video nhé!!